Test | Szkoła językowa Nasza Europa | kurs językowy angielski, niemiecki Szczecin

Test

W związku z przystąpieniem do kursu językowego Nasza Europa oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, iż: administratorem moich danych osobowych jest: Nasza Europa, ul. H. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie. Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Sprawdź u nas przed zgłoszeniem poziom swojego języka! :)

Angielski Niemiecki