Niemiecki | Szkoła językowa Nasza Europa | kurs językowy angielski, niemiecki Szczecin

Niemiecki

Einstufungstest – Deutsch


Unser Test besteht aus 50 Aufgaben. Er stuft Sie in eine der sechs Stufendes Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens ein.
Nasz test składa się z 50 zadań. Po jego wykonaniu zostaną Państwo przyporządkowani do jednego z 6 stopni Europejskiego Systemu Opisu Sprawności Językowych.

Aufgaben 1 - 20
Was ist richtig? Wählen Sie eine Lösung. Es gibt nur eine richtige Lösung.
Proszę wybrać jedno rozwiązanie. Tylko jedno rozwiązanie jest poprawne.
Aufgaben 21-25
Ergänzen Sie den Text! Proszę uzupełnić tekst.
3
Aufgaben 26-35
Nur ein Wort passt. Pasuje tylko jedno słowo.
Aufgaben 36-42
Setzen Sie richtige Präposition ein! Proszę wstawić odpowiedni przyimek.
5
Aufgaben 43-44
Wählen Sie ein passendes Synonym! Proszę wybrać synonim podkreślonego słówka.
Aufgaben 45-46
Bilden Sie von dieser Mischung neue Sätze! Merken Sie die Regel! Proszę ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej. Proszę nie zapomnieć o regułach gramatycznych.
7
Aufgaben 47-50
Ergänzen Sie die Lücken! Proszę uzupełnić puste pola.
8
3 + 3 =