Egzamin PTE General | Szkoła językowa Nasza Europa | kurs językowy angielski, niemiecki Szczecin

Egzamin PTE General

O PTE General

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu?

PTE testuje to, co ważne
Na egzaminie nie spotkasz sztucznie stworzonych ćwiczeń gramatycznych czy leksykalnych. Egzamin bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa.

PTE jest stworzony dla osób uczących się angielskiego
Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.Dlatego aż 6 poziomów egzaminu pozwala potwierdzić znajomość języka na każdym poziomie w skali CEFR, a zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia.

PTE motywuje do pracy nad językiem
Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów.

W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, które wymagają dalszej pracy.

Po więcej szczegółów oraz harmonogram egzaminu zapraszamy na stronę: http://pearson.pl/pte-general/o-pte-general