Zajęcia dla nastolatków | Szkoła językowa Nasza Europa | kurs językowy angielski, niemiecki Szczecin

Zajęcia dla nastolatków

MŁODA EUROPA to program edukacyjny dedykowany młodzieży i jej potrzebom. Jego główne cele to:

 • solidne i gruntowne przygotowanie do egzaminów szkolnych (element realizowany na każdym poziomie programu)
 • przygotowanie do kontynuacji nauki na poziomach egzaminacyjnych
 • praktyczna umiejętność posługiwania się językiem obcym
 • zapewnienie dobrych ocen w szkole

 

Młodzież często ma już sprecyzowane priorytety nauki języka obcego i skupia się na swoich osobistych celach i potrzebach. Celem kursu językowego jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i wszystkich sprawności językowych. Systematycznie pracujemy nad rozwojem umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytania ze zrozumieniem, uczymy różnorodnych form wypowiedzi pisemnych i zapoznajemy uczniów ze strategiami egzaminacyjnymi. Ważnym elementem kursu jest budowanie świadomości językowej, motywowanie do nauki, wzbudzanie refleksji nad wartościami płynącymi z edukacji i jaką rolę w życiu pełni np. znajomość języków obcych, a także rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii.
 

Projekt Młoda Europa to:

 • jeden trymestr - 48 godzin nauki
 • do wyboru zajęcia: 2 razy w tygodniu po 2 godziny (90 min.) lub 1 raz po 4 godziny (180 min.)
 • godzina = 45 minut
 • ilość osób w grupie: 8-12
 • wiek uczestników: od 13 do 16 lat
 • atrakcyjna cena - 450 zł za 48 lekcji  (3 miesiące nauki)
 • cena w przeliczeniu na miesiąc 150 zł
 • cena w przeliczeniu za lekcję 9,37 zł
 • możliwość kontynuacji kursu

 

W cenie kursu dodatkowo:

 • Bieżące informacje dla rodziców (raporty, zebrania).
 • Rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń.
 • Egzamin
 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.
 • Opieka metodyka.