Kurs Językowy „Nasza Europa” | Szkoła językowa Nasza Europa | kurs językowy angielski, niemiecki Szczecin

Kurs Językowy „Nasza Europa”

Zapisując się na kurs językowy „Nasza Europa”, na języki angielski, niemiecki, włoski albo hiszpański każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w ramach kursu 10 godzinny, darmowy, nieobowiązkowy kurs MS Excel.


Szkolenia językowe są prowadzone w wymiarze 48h przez 3 miesiące, na poziomach od A1 do B2, w trybie weekendowym popołudniami oraz rano. Kursy są prowadzone według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).


Więcej informacji znajda Państwo w zakładce kursy.