Język polski dla obcokrajowców | Szkoła językowa Nasza Europa | kurs językowy angielski, niemiecki Szczecin

Język polski dla obcokrajowców

W związku z licznymi zapytaniami Szkoła NASZA EUROPA z myślą o ludziach, którzy potrzebują nauczyć się języka polskiego otwiera nowy dział – język polski dla obcokrajowców.
Jak ? To proste! Mając wieloletnie doświadczenie w nauczaniu wiemy jak uczyć, by zadowolić gusta naszych uczniów. Nauka języka polskiego podczas tego kursu oparta jest na podobieństwach między dwoma językami - polskim i ukraińskim, co ma w zdecydowany sposób przyśpieszyć proces przyswajania języka polskiego przez Ukraińców.
 
Po pierwsze - wykwalifikowani lektorzy języka polskiego – oni na pewno pomogą Ci w zrozumieniu zawiłości nie tylko gramatycznych języka polskiego.
Po drugie - program nauczania języka polskiego, który dostosowujemy elastycznie do potrzeb bieżącej grupy. Dzięki temu nauka w NASZJ EUROPIE jest szybka i efektywna.
Po trzecie - atmosfera, bo nic tak nie działa na postępy, jak dobra atmosfera podczas zajęć. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie czuli się u nas jak w domu – podczas lekcji języka polskiego panuje przyjazny klimat, który często trwa dłużej, również po zajęciach
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców są organizowane wg potrzeb grupy lub osoby
indywidualnej. Od pierwszych lekcji kładziemy nacisk na szybką i efektywną komunikację w języku
polskim zarówno w sytuacjach codziennych, jak i w pracy zawodowej.
Prowadzimy kursy języka polskiego przeznaczone zarówno dla obcokrajowców uczących się od podstaw oraz wyższych poziomach zaawansowania.
Główny nacisk kładziemy na komunikatywność, a także na poprawność gramatyczną, dlatego
podczas zajęć często stosowane są ćwiczenia słuchowe, konwersacje i ćwiczenia
uzupełniające wiedzę z gramatyki.
 
Kurs pomoże:
- swobodnie wypowiadać się w języku polskim,
- lepiej radzić sobie z tekstami czytanymi,
- poprawić rozumienie ze słuchu,
- poprawnie pisać wypracowania
- uporządkować i wzbogacić słownictwo
- z łatwością oraz przyjemnością przyswoić praktyczną gramatykę
 
 
Kurs obejmuje 48 godzin nauki z możliwością kontynuacji.
  • jeden trymestr to 48 godzin nauki
  • do wyboru zajęcia: 2 razy w tygodniu po 2 godziny (90 min.) lub 1 raz po 4 godziny (180 min.)
  • godzina = 45 minut
  • ilość osób w grupie: 8
  • wiek uczestników: od 18 lat
  • atrakcyjna cena - 320 zł za miesiąc 
 
 
Na jakim jesteś poziomie? Sprawdź opis poziomów znajomości języka w skali CEF (Common Europen Framework).
 
A1 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.    
 
A2 -  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.    
 
B1 -  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.    
 
B2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.    
 
C1 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.    
 
C2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.